Մարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ

Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանց 


    

Մարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր (անհրաժեշտության դեպքում ՝ նաև վկայական)

Վարկը տրամադրվում է 20 մինչև 65 տարեկան անձանց


     

Մարման ժամկետը՝ մինչև 48 ամիս

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ (անհրաժեշտության դեպքում ՝ նաև վկայական) 

Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանց


    

Մարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ

Վարկը տրամադրվում է 20 մինչև 65 տարեկան անձանց


Մարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ 

Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 65 տարեկան անձանցՄարման ժամկետը՝ մինչև 36 ամիս

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, սոց. քարտ

Վարկը տրամադրվում է 21 մինչև 70 տարեկան անձանց